Koszyk

System MRP w logistyce i produkcji

Obecne realia rynkowe wymuszają na producentach i firmach dystrybucyjnych  stałą optymalizację procesów  z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do zarządzania produkcją. Wybór jest duży – dostawcy reklamują niezawodne oprogramowanie tj. system klasy MRP do planowania zapotrzebowania materiałowego, ale także  system APS do planowania i harmonogramowania produkcji czy rozwiązania ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Czym jest system MRP i kiedy warto się na niego zdecydować? O tym poniżej.

Czy jest system MRP ?

Skrót MRP pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy Material Requirement Planning.  Systemy klasy MRP zostały stworzone w latach 60 XX w. w celu optymalizacji zapotrzebowania materiałowego w firmach produkcyjnych. Ten system informatyczny pozwala na precyzyjne planowanie potrzeb materiałowych. Uwzględnia kluczowe dla planowania dane tj: stany magazynowe, struktura wyrobu, zamówienia w toku a także plan produkcji. Wdrożenie systemu MRP w przedsiębiorstwie umożliwia  zaawansowaną kontrolę produkcji oraz skuteczne zarządzanie zapasami i zamówieniami od dostawców.

System MRP – zalety

Oprogramowanie, odpowiednio dobrane do potrzeb firmy produkcyjnej (oraz poprawnie wdrożone!), przynosi wiele korzyści biznesowych. Najważniejsze  z nich to rzecz jasna obniżenie kosztów produkcji  i optymalne planowanie zasobów. Są to jednak wypadkowe innych korzystnych zmian takich jak:

 • większa płynność zapasów i racjonalne gospodarowanie przestrzenią magazynową,
 • krótszy czas realizacji zamówień,
 • wybór dostawców, którzy w największym stopniu spełniają kryterium niezawodności dostaw i jakości surowca, materiału,
 • zwiększenie terminowości realizacji zleceń,
 • ograniczenie kosztów wynikających z przestojów (oczekiwanie na materiały i części) oraz  kar umownych,
 • ograniczenie ilości pracowników realizujących zadania związane z zapotrzebowaniem materiałowym.

Dla kogo nadaje się System MRP –  logistyka czy  produkcja?

System MRP sprawdza się w obu branżach.  Podstawowe cele i możliwości tego narzędzia to:

 • zapewnienie optymalnej ilości materiałów, produktów, części,
 • planowanie produkcji i dostaw do klienta,
 • zwiększenie wydajności z zakresie wykorzystania dostępnych zasobów – m.in. optymalne zagospodarowanie magazynem, możliwościami wytwórczymi,
 • utrzymanie optymalnego poziomu zapasów,
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • planowanie produkcji, dostaw i zakupów (określanie wielkości zamówień, terminów dostaw, wybór dostawców, wyznaczanie terminu rozpoczęcie produkcji itp.),
 • kontrola produkcji.

System klasy MRP a system APS

Systemy MRP straciły w ostatnich latach na popularności, ponieważ nowsze oprogramowanie ERP łączy w sobie możliwości MRP oraz innych systemów  np. finansowych, fakturowych, HRM, CRM – pozwala to w sposób zintegrowany zarządzać różnymi obszarami przedsiębiorstwa .Należy jednak pamiętać, że system ERP planuje w oparciu o nieograniczone moce produkcyjne, tymczasem wiemy, że ograniczeń jest wiele a sytuacja na produkcji zmienia się niezwykle dynamicznie.

Dlatego  powstał system APS (Advanced Planning & Scheduling), który zawiera całe „dobro” MRP plus nowe możliwości. Dostarcza informacje z produkcji w czasie rzeczywistym i pozwala elastycznie modyfikować harmonogram, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji. Porozmawiaj z doradcą OptiMES, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach APS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.