Koszyk

Systemy MES i SCADA w branży spożywczej

Coraz więcej firm z różnych branż przekonuje się o konieczności inwestowania w cyfryzację przedsiębiorstwa i wdrażania nowoczesnych systemów wspierających zarządzanie produkcją. System MES to dedykowane oprogramowanie do realizacji, kontroli i rozliczania produkcji – jakie korzyści daje, które z nich są szczególnie istotne dla branży spożywczej i dlaczego warto wdrożyć zarówno MES jak i SCADA? Odpowiedzi na te i inne pytania odnośnie produkcji w branży spożywczej znajdziecie poniżej.

Jak współdziałają systemy MES i SCADA?

Oprogramowanie MES i SCADA to rozwiązania, które działają na innych poziomach produkcji – MES pełni nadrzędną rolę i jest odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie zakładem i procesem produkcyjnym. W swoim działaniu wykorzystuje szczegółowe dane zbierane na poziomie produkcyjnym. Systemy takie jak SCADA instalowane są w otoczeniu maszyn i urządzeń – sterowniki (np. PLC) są połączone bezpośrednio z urządzeniami i zbierają dane z całego obiektu, sterują i regulują działania.
Gromadzenie i przetwarzanie danych w sposób ciągły, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, to podstawa do rzetelnych i zaawansowanych raportów, analiz i symulacji. Informacje przechowywane są w jednym miejscu i stanowią łatwo dostępne źródło informacji dla osób zarządzających oraz pracowników produkcji. Choć oba systemy usprawnią i zwiększą wydajność działań każdego zakładu produkcyjnego, branża spożywcz – ze względu na swoją specyfikę i rygorystyczne normy – znacznie szybciej zauważy usprawnienia kluczowych obszarów będących do tej pory źródłem licznych wyzwań.

Co zyskuje branża spożywcza dzięki systemowi MES?

System MES umożliwia błyskawiczne reagowanie na pojawiające się zakłócenia w procesie produkcji a także ułatwia sprawne podejmowanie trafnych decyzji w kontekście usprawniania procesów i procedur – podstawą do tego są rzetelne dane dostarczane przez MES.
To oprogramowanie łączy warstwę technologiczną z aspektami biznesowymi- szczegółowe dane zebrane z produkcji są przetwarzane w taki sposób, by odpowiadać na potrzeby biznesowe.
Produkty spożywcze muszą spełniać restrykcyjne normy jakościowe, dlatego dla branży spożywczej kluczowe jest śledzenie i nadzorowanie produkcji. Mowa tu zarówno o surowcach użytych do produkcji, procesie wytwarzania jak również gotowych wyrobach. System MES umożliwia zarządzanie jakością gotowych wyrobów – współpracując z laboratorium w tematach zarządzania recepturami, zleceniami produkcyjnymi i określaniem np. zawartości alergenów w gotowym produkcie. System nie dopuszcza palet o niezaakceptowanej jakości, dzięki czemu ogranicza koszty wynikające z późniejszej konieczności zatrzymania i odpowiedniego ponownego przygotowania linii (czyszczenie) w przypadku pomyłki.
System MES pozwala na pełne traceability – firma produkcyjna ma stały wgląd i możliwość prześledzenia całej drogi wyrobu. W razie reklamacji lub konieczności wycofania z rynku konkretnych partii produktu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla klienta, można niezwłocznie zidentyfikować owe partie ograniczając ryzyko kar, pozwów i popsucia wizerunku firmy. MES pozwala na planowanie produkcji i kontrolowanie w czasie rzeczywistym postępów w realizacji zleceń, zarządzanie recepturami, perfekcyjną kontrolę jakości, archiwizowanie danych nt. poprzednich partii oraz naliczanie wynagrodzeń i rozliczanie czasu pracy. Aby dowiedzieć się więcej w jaki sposób oprogramowanie MES i SCADA może zoptymalizować w Twojej firmie wykorzystanie zasobów oraz poprawić jakość produktów skontaktuj się z doradcą OptiMES.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.