Planowanie w organizacjach produkcyjnych

Mindsupporters

SZKOLENIE - Planowanie w organizacjach produkcyjnych

Planowanie na poziomie zamówień odbywa się w wielu (większości) organizacjach z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych – systemów klasy ERP. Wykorzystanie takich systemów pozwala na integrowanie procesów planowania dla głównych obszarów funkcjonalnych organizacji tj. Sprzedaży (Obsługi Klienta), Produkcji i Zakupów (Zaopatrzenia), poprzez wykorzystywanie wspólnej bazy danych planistycznych.

Niestety, moduły produkcyjne ERP przyjmują stosunkowo niewielką ilość danych dotyczących systemów produkcyjnych. W szczególności nie pozwalają one uwzględnić szczegółów dotyczących:

Dystrybucji czasów produkcyjnych – czasu przygotowawczo-zakończeniowego TPZ (zmiana asortymentu) i czasu jednostkowego TJ (wykonania jednostki zadania),

Ograniczeń możliwości obciążania zasobów – obciążanie nieograniczone („infinite loading”) vs. ograniczone („finite loading”),

Konfliktów w wykorzystywaniu zasobów (operatorów i wyposażenia),

Wskaźników produktywności zasobów ludzkich (norm czasu) i technicznych (OEE).

Oznacza to, że do planowania na poziomie szczegółowym (operacji czy gniazd produkcyjnych), musimy wykorzystywać innej klasy narzędzia – tzw. harmonogramery („scheduler”), których rolę często pełnią wyspecjalizowane arkusze Excela. Planowanie na tym poziomie realizuje inne cele niż planowanie ERP, wymaga innego procesu, innej listy danych oraz stosowania innych technik.

Nasze szkolenie dostarcza Uczestnikom umiejętności, pozwalających:

Powiązać różne poziomy planowania – ERP i szczegółowy (harmonogramowanie),

Poprawić jakość planowania (zgodność planów z realizacją) na obu opisanych poziomach,

Zwiększyć poziom wykorzystania zasobów produkcyjnych tj. zwiększyć zdolności produkcyjne („capacity”),

Skrócić czas Cyklu Produkcyjnego i ułatwić dotrzymywanie terminów realizacji,

Inicjować programy doskonalenia w obszarze realizacji produkcji – adresujących, w szczególności, zwiększenie produktywności zasobów (normowanie czasu i OEE) i zmniejszanie zmienności wyniku dla zadań produkcyjnych.

Robert Głos – praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka).

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Napisz do Nas!

Zacznij korzystać za darmo!

Sprawdź jak działa profesjonalny system zarządzania produkcją OptiMES. 

Kalkulator wdrożenia