Koszyk

WIZUALIZACJA PLANU PRODUKCJI

Dyrektor znanej firmy produkcyjnej miał bardzo powtarzalny problem. Polegając na swoich najlepszych pracownikach, wprowadzał przemyślany, sprawdzony plan produkcji. Jedna tylko sprawa nie dawała mu spokoju. Plan był doskonały, lecz wykonanie rozmijało się z celem. Dlaczego? Przecież planista dokładnie go przemyślał.
Problemem wielu Dyrektorów Produkcji jest wizualizacja planu produkcji, a właściwie jej brak. Brak integracji pomiędzy poszczególnymi fazami planowania i nieczytelny przekaz na produkcję. Wbrew pozorom to bardzo powszechne i groźne problemy.

Dla wspomnianego Dyrektora problem wizualizacji produkcji jest już rozwiązany. Decydując się na skorzystanie z Optimesa, podjął świadomą decyzję wprowadzenia znaczących zmian w firmie. Użył rozwiązania, które w prosty sposób umożliwia zarządzanie i edycję planu. Optimes zapewnił łatwy odczyt bieżącego stanu produkcji i wykaz skutków każdej zmiany. Bez względu na okoliczności, czy nieprzewidziane sytuacje produkcja jest kontrolowana, a plan czytelny. Dzięki temu produkcja jest odpowiednio kontrolowana, a straty surowcowe i przestoje zminimalizowane.

Zachęcam do dyskusji na temat wizualizacji. Z jakimi problemami Ty spotykasz się w codziennej pracy? Czy Ciebie również nurtuje odpowiedź na pytanie: jak skutecznie planować produkcję? Zapraszam do kontaktu z nami!

Autorem wpisu jest

Zrzut ekranu 2016-07-20 o 16.01.09Karol Chęciński
Customer Productivity Enabler
+48 517 827 436
karol.checinski@syneo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.