Koszyk
Podczas generowania wyjściowych plików z danymi liczbowymi systemach informatycznych, firmy korzystają najczęściej z formatów takich, jak XLS czy CSV. Dosyć popularnym formatem do zapisu jest także XML, który znacznie różni się jednak od dwóch poprzednich – stanowi on bowiem powszechnie używany język znaczników (zbliżony np. do języka HTML), o uniwersalnych zastosowaniach. Oprócz danych numerycznych, często zawiera on także złożone pola, których wzajemne zależności (hierarchia) mogą być dowolnie zdefiniowane, tak aby jak najlepiej oddawały powiązania pomiędzy poszczególnymi informacjami. Z tego względu XML jest chętnie stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przygotowania zestawu danych na potrzeby importu do innego pakietu oprogramowania, np. w celu automatycznej analizy czy wprowadzenia ich do bazy danych. Popularność języka XML sprawia, że nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem powinny gwarantować niezakłóconą współpracę na linii XML ERP.
Kierowanie pracami przedsiębiorstwa wymaga korzystania z różnych systemów informatycznych oraz baz danych. Tym większe znaczenie zyskuje wdrożenie w firmie systemu ERP, który umożliwi szybki import informacji z plików zapisanych w dowolnym formacie – czy to .xml, .xls, czy też CSV. Takim właśnie narzędziem jest OptiMES. Integracja z plikami XML należy do podstawowych funkcjonalności wdrożonych w tym systemie. Możliwy jest w nim zarówno odczyt oraz import danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, oczywiście z zachowaniem ich hierarchicznej struktury, jak i eksport informacji z bazy do formatu XML. Uniwersalność formatu XML, akceptującego zarówno proste dane numeryczne, jak i złożone ciągi znaków, pozwala na niezawodną wymianę danych pomiędzy systemami, których połączenie nie jest możliwe lub wiązałoby się z generowaniem niepotrzebnych kosztów, a integracja systemu OptiMES z plikami XML otwiera szereg dodatkowych możliwości, znacząco zwiększając elastyczność infrastruktury informatycznej firmy, potraktowanej jako jeden, spójny system.
Pliki XML są nieocenione wszędzie tam, gdzie ważna jest nie tylko sama treść, ale także sposób ułożenia i uporządkowania danych. Język znaczników pozwala na precyzyjne odwzorowanie struktury zagnieżdżonych tabel czy sekwencji liczb. XML jako format eksportu plików z ERP doskonale sprawdza się też w przypadku zestawień łączących np. ceny z adresami i danymi kontaktowymi dostawców albo też wartość zakupu z danymi odbiorców. W tym kontekście można rozpatrywać pliki XML jako swego rodzaju bazy danych, co bardzo ważne – zapisane w czytelnym, nawet dla osoby niezaznajomionej z zagadnieniami informatyki, układzie. W przypadku systemu OptiMES integracja z plikami XML stanowi także doskonałe ułatwienie dla pracowników działów informatycznych przedsiębiorstwa, którzy chcą wprowadzić dodatkowe połączenia pomiędzy systemem ERP, a dedykowanymi, niestandardowymi aplikacjami, wykorzystywanymi w firmie.
Zamów wdrożenie